Tumblr Mouse Cursors
forever tinteng forever tinteng forever tinteng

forever tinteng

| Tin | 18 | PNUan | Teacher paglaki | Aktibista | Manunulat | Umiibig kay Aldren Belangel |

Kabilang ako sa mga taong kahit marami kung kumain, payat pa rin. Kid at height.